Talepte Bulunan Birim
 
İhalenin Adı
 
İhale Usulü
 
İhale Tarihi ve Saati
 
 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
 
 
2024 Yılı İçme Suyu Arıtma Tesisi Giriş ve Çıkış Suyundan Akredite Laboratuvar Tarafından Numune Alınması ve Analiz Yapılması Hizmeti Alımı İşi
 (İhale No: 2023/1343332)
 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 19. Madde Açık İhale Usulü
 
07/12/2022
 
Saat:10:30

DİĞER İHALELER

Tüm Hakları Saklıdır 2024© Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.