MİSYONUMUZ

Yaşamın vazgeçilemez kaynağı olan içme ve kullanma suyunu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan her bireye düzenli ve sürekli bir biçimde ulaştırmak, oluşan atık suları toplayarak arıtımını sağladıktan sonra çevreye zarar vermeden doğal yatağına bırakmaktır.

VİZYONUMUZ

Su kaynaklarının kantite ve kalite açısından geliştirilmesini, alt yapının evrensel standartlara uygun olarak oluşturulmasını esas alan, insana ve çevreye saygılı, dinamik, güçlü ve yatırımcı bir kuruluş olmaktır.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ 
 
Kurumumuzca sağlanan su ve kanalizasyon hizmetlerinde; vatandaş ve çalışanların memnuniyetini ön planda tutarak, faaliyetlerimizde çevre kirliliği ve iş kazalarını önlemek, bilgi güvenliği ve bilginin gizliliğine dair risk analizleri yapılarak tehditleri kabul edilebilir seviyeye düşürmek, etkili kaynak yönetimi ile mer’i mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmektir. 
 
Tüm Hakları Saklıdır 2023© Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.