MİSYONUMUZ

Yaşamın vazgeçilemez kaynağı olan içme ve kullanma suyunu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan her bireye düzenli ve sürekli bir biçimde ulaştırmak, oluşan atık suları toplayarak arıtımını sağladıktan sonra çevreye zarar vermeden doğal yatağına bırakmaktır.

VİZYONUMUZ

Su kaynaklarının kantite ve kalite açısından geliştirilmesini, alt yapının evrensel standartlara uygun olarak oluşturulmasını esas alan, insana ve çevreye saygılı, dinamik, güçlü ve yatırımcı bir kuruluş olmaktır.

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

Kurumumuzca sağlanan su ve kanalizasyon hizmetlerinde; vatandaş ve çalışanların memnuniyetini ön planda tutarak, faaliyetlerimizde çevre kirliliği ve iş kazalarını önleyerek mer’i mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmektir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Bilgi güvenliği için gerekli tüm kaynakları sağlayarak, Bilgi güvenliğine dair risk analizlerinin yapılması ve tehditlerin kabul edilebilir seviyeye düşürülmesi. Bilgi güvenliğinin amaçlarını ve önemini tüm paydaşlara iletecek yöntemler geliştirmek, tüm bunları ilgili standart ve mevzuata uyarak yapmak, böylece hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmektir.

Tüm Hakları Saklıdır 2021© Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.