Talepte Bulunan Birim
 
İhalenin Adı
 
İhale Usulü
 
İhale Tarihi ve Saati
 
 
Tesisler Dairesi Başkanlığı
 
Aşağısevindikli, Hayrabolu1500 Tonluk ve Çerkezköy 8000 Tonluk Terfiler İçin Yedek Pompa Motor Mal Alımı İşi
(İhale No: 2024/43771)
 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 19. Madde Açık İhale Usulü
 
08/02/2024
 
Saat:10:00

DİĞER İHALELER

Tüm Hakları Saklıdır 2024© Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.