Talepte Bulunan Birim
 
İhalenin Adı
 
İhale Usulü
 
İhale Tarihi ve Saati
 
 
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
 
Süleymanpaşa İlçesini Besleyen Mevcut Sarılar İsale Hattının Kısmi Olarak Yenilenmesi Yapım İşi
(İhale No: 2022/651340)
 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 19. Madde Açık İhale Usulü
 
20/07/2022
 
Saat:10:00

Tüm Hakları Saklıdır 2022© Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.