Talepte Bulunan Birim
 
İhalenin Adı
 
İhale Usulü
 
İhale Tarihi ve Saati
 
 
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
 
HDPE Boru Mal Alım İşi
 (İhale No: 2022/415269)
 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 19. Madde Açık İhale Usulü
 
24/05/2022
 
Saat:10:00

DİĞER İHALELER

Tüm Hakları Saklıdır 2022© Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.