Talepte Bulunan Birim İhalenin Adı İhale Usulü  
İhale tarihi ve Saati
 
 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
 
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2020 Yılı İçme Suyu Arıtma Tesisi Giriş ve Çıkış Suyundan Akredite Laboratuvar Tarafından Numune Alınması ve Analiz Yapılması Hizmeti Alımı İşi
(İhale No: 2020/92897)
 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 19. Madde Açık İhale Usulü
 
16/03/2020
 
Saat:10:00

Tüm Hakları Saklıdır 2020© Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.