Tekirdağ Web Tasarım
Mustafa Kemal Atatürk

BASIN AÇIKLAMASI (2018/52)

Marmara Haber Gazetesinin 21-23 Ekim 2018 tarihli “Bitmeyen çile” başlıklı haberinde; Kapaklı İlçesi, Yanıkağıl Mahallesi ile Uzunhacı Mahallesi arasındaki 16 ailenin yaşadığı yerleşkede bugüne kadar atıksu altyapısı yapılmadığı, fosseptik çukuru ve vidanjör kullanıldığı, ayrıca vidanjör ücreti ödenmesine rağmen atıksu bedeli tahsil edildiğinden bahsedilmektedir. Haberde bahsi geçen konuya açıklık getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Kanalizasyon hatlarının projelendirme ve imalat çalışması yapılırken, cazibeli akış sistemi baz alınmakta olduğundan dolayı, birincil öncelik arazi eğimi kazanmaktır. Söz konusu alanın bulunduğu bölge ise ters eğimde kalmakta olduğundan bölgede cazibeli akış sağlanamamaktadır.

Kanalizasyon hatlarında cazibeli akışın sağlanamadığı bu gibi durumlarda nüfusun minimum 250 kişi olması durumunda terfili hat uygulaması yapılabilmektedir. Ancak nüfus 250 kişinin altında kaldığında, terfili hatlarda yeterli doluluk oranı sağlanamamaktadır. Buna bağlı olarak kanalizasyon sistemi verimli çalışmamakta ve bu nedenle terfili uygulama Genel Müdürlüğümüzce uygun bulunmamaktadır.

Ayrıca Genel Müdürlüğümüz yatırım programı hazırlanırken öncelikli hedefimiz, bütün vatandaşlarımızın içme suyu ve kanalizasyon ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanmasıdır. Bu kapsamda da nüfus oranları da dikkate alınarak gerekli yatırım planları oluşturulmaktadır. Ayrıca söz konusu alanında içinde bulunduğu bölge için büyük kapsamlı bir ön proje çalışması ayrıca yürütülmektedir. 

Fosseptik kullanan TESKİ abonelerinden atıksu bedeli alınmamaktadır. Bu abonelerimiz vidanjör vasıtasıyla atıksularını bertaraf etmektedirler. Vidanjör kullanıldığı halde yine de atıksu bedeli alınan abonelerimiz var ise TESKİ İlçe Şube Müdürlüklerine başvurulması durumunda gerekli düzeltme işlemi yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TESKİ Genel Müdürlüğü.

© 2014-2019 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. Tüm hakları saklıdır.
Ziyaretçi Sayılarımız     Bugün : 237     Dün : 1,760    Toplam : 2.934.851
Teski Genel Müdürlüğü Twitter Sayfası
Teski Genel Müdürlüğü Twitter Sayfası
Teski Genel Müdürlüğü Twitter Sayfası
Teski Genel Müdürlüğü Facebook Sayfası