Tekirdağ Web Tasarım
Mustafa Kemal Atatürk

BASIN AÇIKLAMASI (2018/50)

Şarköy Haber Gazetesinin 8 Ekim 2018 tarihli “TESKİ Saltanat Binası Arıyor” başlıklı haberinde; Çokal Barajına bölgede bulunan mandıraların peynir altı sularının aktığı, ayrıca TESKİ Şarköy Hizmet Binasının yetersiz bulunarak daha yüksek kiralı başka bir yere taşınma planı olduğundan bahsedilmiştir. Haberde bahsi geçen konuya açıklık getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Kurumumuz tarafından Çokal Havzasında bulunan işletmeler ile kanalizasyon sistemimizi kullanan işletmelere yönelik sürekli olarak denetim ve kontrol çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar ilgili kurumlara rapor halinde sunulmakta ve çeşitli havza toplantılarında (İl Su Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Marmara Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı vb.) gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Ancak Çokal Havzası dâhil, alıcı ortamlara (deniz, dere vb.) atıksu deşarj eden işletmelere yönelik idari yaptırım uygulama yetkisi TESKİ Genel Müdürlüğünün yetkisinde değildir. Buna rağmen bu işletmelerle ilgili gerekli tespit ve kontroller yapılarak idari yaptırım uygulanmak üzere, yetkisi dolayısıyla Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne resmi yazılar ile bildirimde bulunulmuştur.

İlçedeki tatil sitelerine yönelik kirlilik şikâyetleri üzerine, gerekli tespitler yapılarak yetkili kurumlara iletilmektedir. Arıtılmamış atıksuların denize veya alıcı ortama dökülmesi yasaktır. Kanalizasyon şebeke hattı olmayan bölgelerdeki evsel atıksular sızdırmasız fosseptiklerde biriktirilmektedir. Ardından vidanjörler vasıtasıyla TESKİ’ye ait atıksu arıtma tesislerine düzenli olarak getirilerek bertarafı sağlanmaktadır. 

Çokal Havzasında bulunan yerleşim yerlerinin mevcut kanal hatları, kanalizasyon özelliği taşımayıp, köy tüzel kişiliği döneminde yapılmış eski hatlardan oluşmaktadır. Bu sorunun çözümüne yönelik; Çokal Havzası koruma alanında kalan yerleşim yerlerine ait atıksuların havza dışına çıkarılmasıyla ilgili projelendirme çalışmaları tamamlanmış olup, yatırım programımıza alınmıştır. En kısa zamanda gerekli çalışma yapılacaktır.

Hizmet binası kiralama konusu hakkında; mevcut hizmet binası sahibinin kira sözleşmesine uymamasından dolayı binada oluşan ve mal sahibi tarafından yaptırılması gereken, fakat yapılmayan tadilat işlemlerinden dolayı sağlıklı bir çalışma ortamı bulunmamaktadır.

Mevcut hizmet binasının konum olarak uygun olmamasından dolayı vatandaşlardan bu konuda şikâyet gelmektedir. Yeni tutulan hizmet binasının daha merkezi bir yerde olmasından dolayı vatandaşlarımıza verilen hizmetler düşünüldüğünde, yeni hizmet binası konum olarak daha uygundur.

İl genelindeki ilçe hizmet binalarının tüm kiralama işlemleri gibi Şarköy Hizmet Binasının da kiralama işlemleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olup, bu konuda karar verme ve tüm sorumluluk Tekirdağ Büyükşehir Belediyesindedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TESKİ Genel Müdürlüğü.

© 2014-2018 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. Tüm hakları saklıdır.
Ziyaretçi Sayılarımız     Bugün : 446     Dün : 1,366    Toplam : 2.889.146
Teski Genel Müdürlüğü Twitter Sayfası
Teski Genel Müdürlüğü Twitter Sayfası
Teski Genel Müdürlüğü Twitter Sayfası
Teski Genel Müdürlüğü Facebook Sayfası