Tekirdağ Web Tasarım
Mustafa Kemal Atatürk

BASIN AÇIKLAMASI (2018/10)

Kapaklı Bakış Gazetesinin 15 Şubat 2018 tarihli “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!” başlıklı haberinde, Kapaklı İlçesi Pınarca Mahallesinde kanalizasyon şebeke hattı olmayan abonelerden atıksu bedeli tahsil edilmesinden bahsedilmiştir. Haberde bahsi geçen konuya açıklık getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

TESKİ altyapı ve kanal bağlantı hizmeti verdiği bölgelerden atıksu bedelini,  Çevre ve Orman Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “Atıksu, Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 22 nci maddesinde yer alan; “Atıksu ve evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılır.”, hükmü doğrultusunda su faturaları üzerinden tahsil etmekle yükümlüdür.

Haberde bahsi geçen olaya konu olan “Pınarca Mahallesi”, 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı “Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında köyden mahalleye dönüşerek toplam 992 adet abone ile birlikte TESKİ’nin sorumluluğuna girmiştir.

Mahallede kanalizasyon hattı kullanan ve kullanmayan abonelerin olmasında dolayı, kullanmayan abonelerin atıksu bedellerinin kaldırılması için TESKİ’ye başvuruda bulunmaları talep edilmiş ve bunun için defalarca sesli anons ve duyuru yapılmıştır.

İdaremizce yapılan anons, bildiri ve fiziki takip sonucunda; Pınarca Mahallesinde bulunan 992 adet aboneden 26 tanesi atıksu bedellerinin kaldırılması için İdaremize başvuruda bulunmuştur. 20 aboneliğin kanal bağlantısı olmadığı için atıksu ücretleri iptal edilerek, alınan bedeller abonelere iade edilmiştir. Ayrıca 4 adet başvuru değerlendirme aşamasında olup, gerekli keşif yapıldıktan sonra kanal bağlantısı olmadığının tespiti halinde atıksu ücreti iptal edilerek alınan bedeller iade edilecektir. 2 adet başvuru sahibinin ise İdaremize kayıtlı aboneliği bulunmadığı tespit edilmiş ve gerekli işlemler başlatılmıştır.

Sonuç olarak; gerek TESKİ Kapaklı İlçe Şube Müdürlüğü personelince yapılan fiziki takipler, gerek abonelerden gelen beyan üzerine mevzuata göre işlem yapılmaktadır. TESKİ’yi hedef alan siyasi maksatlı yorum ve ithamlara vatandaşlarımızın itibar etmemelerini diler, saygılar sunarız.

TESKİ Genel Müdürlüğü.

© 2014-2018 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. Tüm hakları saklıdır.
Ziyaretçi Sayılarımız     Bugün : 998     Dün : 2,338    Toplam : 2.769.492
Teski Genel Müdürlüğü Twitter Sayfası
Teski Genel Müdürlüğü Twitter Sayfası
Teski Genel Müdürlüğü Twitter Sayfası
Teski Genel Müdürlüğü Facebook Sayfası