Tekirdağ Web Tasarım
Mustafa Kemal Atatürk

BASIN AÇIKLAMASI (2017/25)

LAĞIM AKIYOR TESKİ BAKIYOR BAŞLIKLI HABERE İLİŞKİN

Saray Gözlem Gazetesinin 27 Nisan 2017 tarihli nüshasında yayımlanan “Lağım Akıyor TESKİ Bakıyor” başlıklı gazete haberinin içeriğinde; Devlet Su İşleri tarafından, Saray ve Kapaklı ilçelerinin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacı ile yaptırılan Ayvacık Barajının yakında su tutmaya başlayacağı, su toplama havzasına Güngörmez Mahallesinin bir bölümün kanalizasyonunun aktığı ve bu duruma çevre dernekleri, sivil toplum kuruluşları ile TESKİ’nin sessiz kaldığından bahsedilmiştir. Haberde bahsi geçen konuya açıklık getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Öncelikle belirtmek gerekirse; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü “İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği” Birinci Bölüm Birinci Maddede; İçme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel ve yer altı su kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıksular ile kirlenmesini önlemek için, bu kaynaklar etrafında bulunan mutlak, kısa, uzun mesafeli koruma alanlarında alınacak hukuki ve teknik tedbirleri tespit etmektir.” Denmektedir.  Bu kapsamda inşaatı hâlihazırda devam etmekte olan ve henüz içme ve kullanma suyu temin edilmeyen Ayvacık Barajının havzası ile ilgili Genel Müdürlüğümüzce, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü ve ilgili bütün İdarelerle görüşmeler yapılmış, havza içindeki belediye ve muhtarlıklar sık sık ziyaret edilerek görüşleri alınmış ve gerekli bütün saha çalışmaları yerinde ekiplerimizce gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmalar sonucunda Genel Müdürlüğümüz Plan Proje Dairesi Başkanlığınca proje çalışmaları da çok önceden başlatılmış olup, “İçmesuyu amaçlı olan Ayvacık Göleti Mutlak Koruma Projesi Sahası içerisinde yer alan Güngörmez Mahallesinin evsel atıksularının toplanması ve arıtılması amacıyla eksik şebeke hatlarının toplanması, geçirimsiz fosseptikte depolanması, depolanan atıksuların pompajla Atıksu dengeleme havuzuna terfi edilmesi,  dengeleme havuzundan doğal arıtma tesisine aktarılması ile yerleşim yerine yakın olan Sıla Evleri bölgesinde eksik olan kanalizasyon şebeke hatlarının doğal arıtma tesisine bağlanması ve doğal arıtma tesisi yapılması projelerinin hazırlanması” işine ait atıksuları baraj havzası dışına çıkaracak olan proje çalışması tamamlanmıştır.  Baca tipi terfi, atıksu terfi hattı ve doğal arıtma tesisi inşaatı ihalesi yapılmış olan Saray İlçesi muhtelif mahalleler  içmesuyu ve kanalizasyon inşaatı işi kapsamında gerçekleştirilecektir.

Ayrıca proje çalışmasına ek olarak Genel Müdürlüğümüz Çevre Koruma Dairesi Başkanlığınca da söz konusu mutlak koruma bölgesinde usulsüz kanal deşarjlarına ait gerekli denetimler yapılmakta olup, “İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği” İkinci Bölüm Yedinci Maddesi uyarınca da rutin denetimler sürdürülmektedir.

Sonuç olarak; Genel Müdürlüğümüzün bu ve benzeri durumlarda sessiz kalması mümkün değildir. Genel Müdürlüğümüz kendisine atfedilen görevlerin bilincinde olup, gerekli bütün saha ve ofis çalışmalarını eksiksiz yerine getirmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TESKİ Genel Müdürlüğü

© 2014-2018 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. Tüm hakları saklıdır.
Ziyaretçi Sayılarımız     Bugün : 669     Dün : 2,132    Toplam : 2.392.382
Teski Genel Müdürlüğü Twitter Sayfası
Teski Genel Müdürlüğü Twitter Sayfası
Teski Genel Müdürlüğü Twitter Sayfası
Teski Genel Müdürlüğü Facebook Sayfası
Teski Genel Müdürlüğü Hizmet Alanı Haritası